Хүүхэд ба өсвөр нас
насанд хүрсэн
гурав дахь нас
Хүүхэд ба өсвөр нас
насанд хүрсэн
гурав дахь нас

Бичиж эхэлээд хайлт хийхийн тулд Enter дарна уу

алдаа: Агуулга хамгаалагдсан байдаг !!