мэдрэлийн сэтгэцийн оношлогоо, ярианы эмчилгээний үнэлгээ
  • dyslexia, dysorthography, дискалци, dysgraphia
  • Анхаарал ба хэт идэвхжил / импульсийн эмгэг (ADHD)
  • Хэлний анхан шатны эмгэг
  • Plusdotation/ Танин мэдэхүйн өндөр чадавхитай
мэдрэлийн эмгэг, ярианы эмчилгээний эмчилгээ
  • Тодорхой өвчин эмгэгийг эмчлэхсургалтын, эмгэгаттенцион өвчин эмгэгийн талаар хэл
  • Эмчилгээний эмгэг дуучин
  • Эмчилгээний эмгэг уулгах
эцэг эхийн сургалт
  • Зам эцэг эхчүүдэд дэмжлэг үзүүлэх хүүхдийн зан үйлийн асуудлыг зохицуулах
сургалтын дэмжлэг

Бичиж эхэлээд хайлт хийхийн тулд Enter дарна уу

алдаа: Агуулга хамгаалагдсан байдаг !!