• Нөхцөл байдал хэвийн
  • Тархины судасны үйл ажиллагааны үр дүн (цус харвалт)
  • Neurodegenerative өвчин
  • Танин мэдэхүйн бага зэргийн бууралт o MCI
  • Мэдрэлийн болон ярианы эмчилгээний нөхөн сэргээлт
  • Танин мэдэхүйн өдөөлт
  • Бүлгийн танин мэдэхүйн өдөөлт
  • Асран хамгаалагчийн дэмжлэг

Бичиж эхэлээд хайлт хийхийн тулд Enter дарна уу

алдаа: Агуулга хамгаалагдсан байдаг !!