Хүүхдийн дохио зангаа нь насанд хүрэгчдийн харилцааны зарчмуудыг аль хэдийн агуулсан байдаг

Энэ дохио зангаа нь хүүхдэд маш эрт илэрч, дараа нь аман харилцаа болохоос өмнөх үйлдэл юм. Ерөнхийдөө бид дохио зангааг deictics (зааж буй үйлдэл) болон [...] гэж хувааж болно.

Оюун санааны "гимнастик" -ын талаархи ашигтай зөвлөмжүүд 2-р хэсэг: Гэрэлтэх чадвар

Мэдрэлийн танин мэдэхүйн нөхөн сэргээх, гүйцэтгэх чиг үүргийг сургах талаархи мэдээллийн тоймыг үргэлжлүүлэн судалж үзэхэд дараахь маш хэрэгтэй програмуудыг суулгаж болох юм [...]