Энэ хуудаснаас эмнэлзүйн тохиолдол эсвэл үнэлгээнд хамрагдах шинжилгээний талаар TrainingCognitive мэргэжлийн хүнээс зөвлөгөө авах боломжтой. Зөвлөгөө авах мэргэжлийн хүнээ сонгон тухайн хүсэлтийн сэдвийг товчхон урьдчилан харж хавсаргасан маягтыг бөглөхийг бид танаас хүсч байна. Skype эсвэл Zoom-ээр дамжуулан уулзах цагийг манай цаг тутамд авах боломжтой болно. Зөвлөгөөний өртөг нь цагт 50 евро юм. Хамгийн бага хэмжээ нь нэг цаг хүрэхгүй хугацаанд 50 € болно.

Зөвлөгөө авах

Бичиж эхэлээд хайлт хийхийн тулд Enter дарна уу

алдаа: Агуулга хамгаалагдсан байдаг !!